Strih a Montáž                                          
Be active, go pro!                                                                  
 

V rámci našich služieb tiež ponúkame zostrihanie vašich videí do ucelenej podoby zahŕňajúc:

  • strih
  • montáž
  • úpravu zvuku
  • hudobný podmaz
  • grafické spracovanie
  • odovzdanie podľa dohody buď na DVD alebo USB


Vytvorené cez Mozello.

 .