Marketing, PR, WEB                                              
BE ACTIVE, GO PRO!                                                                                                                                    
 

Ponúkame:

 • Vytvorenie názvu, loga a firemnej identity - náš kreatívny tím vie ako na to!
 • Marketingové kampane (od online až po bláznivé formy:))
 • PR články, lacné formy prezentácie výrobkov
 • Marketingový audit

Marketingový audit je vlastne zdravotná prehliadka marketingu, ktorá odhalí nemoci a navrhne spôsob nápravy. Zdravý marketing je funkčný a efektívny marketing, ktorý zvyšuje dopyt po produktoch. Takýto marketing dokáže zvýšiť príjem firmy aj o viac ako 100%. V súčasnej dobe by sa zdalo, že si firmy nemôžu dovoliť mať neefektívny marketing rovnako, ako si nemôžu dovoliť mať predajný tím, ktorý negeneruje predaje. Opak je však pravdou. Podľa prieskumu z roku 2014, len 42% firiem robí pravidelné marketingové aktivity. A len 8% firiem meria výsledky marketingu. Efektívny marketing zahŕňa robenie správnych aktivít pre správnych ľudí, ktoré dosahujú správne ciele.

Marketingový audit je služba ktorá skontroluje marketing z hľadiska personálneho, z hľadiska aktivít a z hľadiska dosahovania cieľov.

Kedy je vhodné použiť marketingový audit:

 • Malý záujem po produktoch;
 • Podstatne vyššie produkčné kapacity ako je reálna výroba;
 • Neexistencia človeka, ktorý je jednoznačne zodpovedný za marketing;
 • Časté striedanie reklamných agentúr;
 • Žiadne spotrebiteľské prieskumy alebo prieskumy robené len vlastnými predajcami v distribučnom kanáli;
 • Neexistencia marketingového plánu;
 • Časté robenie náhodných aktivít v priebehu roka;
 • Firma má len predajné ciele a neexistujú komunukačné ciele;
 • Nedefinovaný pozicioning;
 • Nedefinovaný rozpočet na marketing.

Zaujímate sa o marketingový audit?

Bez obáv nás kontaktujte. Stretneme sa s vami a pripravíme vám riešenie, ktoré bude plne zohľadňovať vaše potreby a finančné možnosti. Zároveň ponúkame možnosť vytvoriť marketingovú alebo online kampaň, prípadne napísať PR článok.

Máte záujem o služby? vyplňte si dotazník.


*

*

*
Vytvorené cez Mozello.

 .